Regulamentul Campaniei "BOSCH TE PREMIAZA!"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara este organizata si desfasurata de catre Robert Bosch S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Strada Horia Macelariu 30-34, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7601/1994, avand Codul Unic de Inregistrare RO 5541546.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (“Regulamentul”).

1.3. Regulamentul va fi transmis participantilor, prin email.

1.4. Mecanismul Campaniei, gestionarea, depozitarea si inmanarea cadourilor vor fi realizate in numele Organizatorului prin intermediul SFERA SRL cu sediul in Calea Severinului nr. 18D, Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/161/2001, Cod unic de inregistrare RO 13765161, denumita in continuare “Agentul”.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura in perioada: 10.11.2017 si va dura pana la data de 31.03.2018 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

2.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

In cadrul campaniei vor fi luate in considerare toate produsele Bosch vandute de catre SFERA S.R.L in perioada campaniei.

 

SECTUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. Campania este deschisa participarii clientilor SFERA S.R.L care au calitatea de utilizatori/consumatori finali a produselor marca Bosch achizitionate.

4.2. Nu pot participa clientii care comercializeaza mai departe produsele achizitionate de la SFERA S.R.L

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

 

5.1. In cadrul Campaniei se vor acorda:

Carduri de combustibil in valoare de 50 lei;

* valoarea cardurilor de combustibil care vor fi acordate in cadrul campaniei va avea cel mult 10% din valoarea comenzi/ comenzilor.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze, în Perioada Campaniei, produse Bosch de la SFERA S.R.L .

 

6.1.1. Pentru produse achizitionate (scule electrice si accesorii Bosch) in valoare de minim 500 RON se va acorda un card combustibil in valoare de 50 RON.

Pentru produse achizitionate (scule electrice si accesorii Bosch) in valoare de minim 1.000 RON se vor acorda carduri combustibil in valoare de 100 RON.

Pentru produse achizitionate (scule electrice si accesorii Bosch) in valoare de minim 1.500 RON se vor acorda carduri combustibil in valoare de 150 RON.

Pentru produse achizitionate (scule electrice si accesorii Bosch) in valoare de minim 2.000 RON se vor acorda carduri combustibil in valoare de 200 RON.

 

6.2 Participantii nu inregistreaza datorii catre SFERA S.R.L cu scadenta depasita.

 

SECTIUNEA 7. ACORDARE CARDURI DE COMBUSTIBIL

 

7.1 Cadourile vor fi acordate de catre Agent in numele Organizatorului.

 

7.1 Se vor intocmi documente de predare a tichetelor care sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale participanului care primeste tichetul;

- valoarea achizitiilor de produse Bosch in perioada campaniei

- tichetul primit si valoarea de achizitie a acestuia.

- semnatura de primire a tichetului din partea participantului castigator.

 

 

Organizator: Robert Bosch SRL

Agent: SFERA S.R.L.